دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اخبار مهم دانشگاه

دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی می بایست برای ثبت نام در ترم جدید (نیمسال اول سال تحصیلی 94-93) شناسه واریزی خود را از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نمایند.

اطلاعیه تغییر زمان کلاس استاد یوسف زاده

به اطلاع دانشجویان رشته تعمیر و نگهداری هواپیما می رسانیم زمان کلاس سیستم های الکتریکی هواپیما استاد یوسف زاده یکشنبه ها ساعت 15:30 می باشد.

اطلاعیه کلاس استاد یوسف زاده

به اطلاع دانشجویان مهندسی فناوری اویونیک می رسانیم کلاس قابلیت اطمینان استاد یوسف زاده دوشنبه ها ساعت 18 برگزار می گردد.

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد حسینی نوه

به اطلاع دانشجویان می رسانیم کلاس های استاد حسینی نوه روز سه شنبه مورخ 93/07/29 برگزار نمی گردد.

اطلاعیه تشکیل کلاس مبانی الکترونیک

به اطلاع دانشجویان ترم 1 گروه اویونیک و تعمیر می رسانیم برنامه درس مبانی الکترونیک به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجویان ترم 1 گروه اویونیک هواپیما :

                 روز های پنج شنبه ساعت 16:30

دانشجویان ترم 1 گروه تعمیر و نگهداری هواپیما :

               روز های پنج شنبه ساعت 14