دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اخبار مهم دانشگاه

دانشجویان می بایست برای ثبت نام در ترم جدید (نیمسال اول سال تحصیلی 94-93) شناسه واریزی خود را از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نمایند.

سامانه آموزشی سجاد  سامانه مدیریت آموزشی دانشجویی  تالار های گفتگو  کتابخانه الکترونیکی صنعت هوانوردی

قابل توجه کلیه دانشجویان

کلیه دانشجویان موظف هستند جهت انتخاب در ترم مهر 93-94 حداکثر تا تاریخ 93/06/25 مبلغ  5/000/000 ریال (پنج میلیون ریال) به شماره حساب 0102124513002 بنام آریا کیش واریز نموده و اصل فیش همراه با یک برگ کپی به امور مالی تحویل نمایید .

لازم به ذکر است دانشجویان جهت واریز مبلغ مذکور باید شناسه پرداخت از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نموده باشند .

همچنین مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 010897688000 به نام  حسین نیا - شاه منصوری جهت بیمه و هزینه ی آموزشی واریز نمایید .

اعلام برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 94-93

به اطلاع دانشجویان همه گروه های تحصیلی می رسانیم برای انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 می توانند در روز های نامبرده به دانشگاه مراجعه نمایند.

تاریخ های انتخاب:

سه شنبه                 مورخ 93/06/25           8 صبح الی 14

چهار شنبه               مورخ 93/06/26           8صبح الی 14

پنج شنبه                مورخ 93/06/27           8صبح الی 11:30

اعلام برنامه هفتگی نیمسال تابستان 93-92

برنامه هفتگی دروس نیمسال تابستان 93-92 به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

اندیشه اسلامی            روز یکشنبه    ساعت 8 الی 12

دانش خانواده و جمعیت  روز دوشنبه    ساعت 8 الی 12

عوامل انسانی             روز شنبه       ساعت 8 الی 12

فارسی                      روز سه شنبه  ساعت 8 الی 12

قابل توجه دانشجویان خانواده شاهد و ایثارگر

به اطلاع دانشجویان خانواده شاهد و ایثارگر می رسانیم جهت تکمیل اطلاعات  به آدرس http://isar.msrt.gov.ir/isargaran  مراجعه فرمایند.