دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اخبار مهم دانشگاه

دانشجویان ترم 2 به بعد می بایست برای ثبت نام در ترم جدید (نیمسال اول سال تحصیلی 94-93) شناسه واریزی خود را از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نمایند.

سامانه آموزشی سجاد  سامانه مدیریت آموزشی دانشجویی  تالار های گفتگو  کتابخانه الکترونیکی صنعت هوانوردی

ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي حضوري لازم است در يكي از روز‌هاي چهارشنبه مورخ 93/6/19 ياپنجشنبه مورخ 93/6/20 و يا شنبه مورخ 93/6/22 با در دست داشتن مدارك نامبرده ذیل و با توجه به كدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در جدول شماره (4) دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي مذكور به دانشگاه مراجعه نمايند.

ج) مدارك لازم براي ثبت‌نام:
1- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
2- تصوير شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.
3- تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.
4- اصل ديپلم كامل متوسطه و يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.
5- اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه و يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.
6- اصل فرم تأييديه معدل جهت فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.
7- گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر بالاترين مقام مسؤل، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل)
8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنماي پذيرش مذكور براي دوره‌هاي حضوري و در صفحه 357 براي دوره‌هاي آموزش‌هاي خاص – حين كار غير حضوري مشخص نمايد (براي برادران).

 

اعلام نمرات درس عوامل انسانی در نیمسال تابستان 93-92

نمرات درس عوامل انسانی در نیمسال تابستان سال تحصیلی 94-93

اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

به اطلاع دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی می رسانیم برنامه زمانبندی انتخاب واحد جدید در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجویان می بایست در تاریخ های اعلام شده حضورا جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند.

 

گروه اویونیک هواپیما      روز سه شنبه   مورخ  93/06/25   ساعت 8 الی 14

گروه تعمیر و نگهداری هواپیما    روز چهارشنبه   مورخ  93/06/26    ساعت 8 الی 14

گروه مهمانداری هواپیما و مترجمی زبان انگلیسی    روز پنجشنبه   مورخ  93/06/26    ساعت 8 الی 14

تاریخ شروع کلاس ها 93/07/01

قابل توجه کلیه دانشجویان ترم دوم به بعد

کلیه دانشجویان موظف هستند جهت انتخاب در ترم مهر 93-94 حداکثر تا تاریخ 93/06/25 مبلغ  5/000/000 ریال (پنج میلیون ریال) به شماره حساب 0102124513002  بنام آریا کیش واریز نموده و اصل فیش همراه با یک برگ کپی به امور مالی تحویل نمایید .

لازم به ذکر است دانشجویان جهت واریز مبلغ مذکور باید شناسه پرداخت از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نموده باشند .

همچنین مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 0108907688000 به نام  حسین نیا - شاه منصوری جهت بیمه و هزینه ی آموزشی واریز نمایید .