دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اخبار مهم دانشگاه

دانشجویان ترم 2 به بعد می بایست برای ثبت نام در ترم جدید (نیمسال اول سال تحصیلی 94-93) شناسه واریزی خود را از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نمایند.

قابل توجه دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی

قابل توجه دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی

دانشجویان موظفند برای دروس آقای دکتر کریمی کتب زیر را تهیه نمایند.

-    درس ترجمه متون ادبی کتاب A Textbook of Literary Translation  دکتر علی خزائی فر

-     درس خواندن و درک مفاهیم پیشرفته کتاب Active-Reading Book 1

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

دانشجویان گروه های مختلف ورودی جدید برای دریافت کارت دانشجویی می بایست با ورود به سامانه سجاد مشخصات کاربری و تصویر پروفایل خود را قرار دهند.

قابل توجه کلیه دانشجویان ترم دوم به بعد

کلیه دانشجویان موظف هستند جهت انتخاب در ترم مهر 93-94 حداکثر تا تاریخ 93/06/25 مبلغ  5/000/000 ریال (پنج میلیون ریال) به شماره حساب 0102124513002  بنام آریا کیش واریز نموده و اصل فیش همراه با یک برگ کپی به امور مالی تحویل نمایید .

لازم به ذکر است دانشجویان جهت واریز مبلغ مذکور باید شناسه پرداخت از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نموده باشند .

همچنین مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 0108907688000 به نام  حسین نیا - شاه منصوری جهت بیمه و هزینه ی آموزشی واریز نمایید .