دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اخبار مهم دانشگاه

دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی می بایست برای ثبت نام در ترم جدید (نیمسال اول سال تحصیلی 94-93) شناسه واریزی خود را از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نمایند.

قابل توجه دانشجویان

دانشجویانی که درس آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و آزمایشگاه الکترومغناطیس را انتخاب واحد نموده اند روز پنجشنبه مورخ 93/08/08 ساعت 11 جهت هماهنگی در دانشگاه حضور یابند.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس استاد قربانی

به اطلاع دانشجویان می رسانیم کلاس اندیشه 2 استاد قربانی  مورخ 93/07/30 ساعت 10 الی 12 برگزار نمی گردد.

اطلاعیه تغییر زمان کلاس استاد یوسف زاده

به اطلاع دانشجویان رشته تعمیر و نگهداری هواپیما می رسانیم زمان کلاس سیستم های الکتریکی هواپیما استاد یوسف زاده یکشنبه ها ساعت 15:30 می باشد.

اطلاعیه کلاس استاد یوسف زاده

به اطلاع دانشجویان مهندسی فناوری اویونیک می رسانیم کلاس قابلیت اطمینان استاد یوسف زاده دوشنبه ها ساعت 18 برگزار می گردد.

اطلاعیه تشکیل کلاس مبانی الکترونیک

به اطلاع دانشجویان ترم 1 گروه اویونیک و تعمیر می رسانیم برنامه درس مبانی الکترونیک به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجویان ترم 1 گروه اویونیک هواپیما :

                 روز های پنج شنبه ساعت 16:30

دانشجویان ترم 1 گروه تعمیر و نگهداری هواپیما :

               روز های پنج شنبه ساعت 14

راه های ارتباطی

ایمیل:      sanat.havanavardi@gmail.com

تلفن:       36092980-051

فکس:      36092983-051

آدرس:      مشهد- ملک آباد-بین حامد و مرجان