دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اطلاعیه برگزاری کلاس فیزیک کاربردی

کلاس فیزیک کاربردی استاد احمدی روز چهارشنبه مورخ 94/02/02 ساعت 10 الی 16 برگزار می گردد.

اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی ریاضی

کلاس جبرانی ریاضی استاد شاهانی روز چهار شنبه مورخ 94/02/02 ساعت 8 برگزار می گردد.

اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی زبان خارجه

کلاس جبرانی زبان خارجه استاد سامیر روز شنبه مورخ   94/02/05 ساعت 8 برگزار می گردد.

سامانه اعلام کد پرداخت

به اطلاع دانشجویان می رسانیم برای دریافت کد رهگیری جهت پرداخت ها می توانند با وارد کردن کد ملی در این سامانه شناسه پرداخت خود را مشاهده نمایند

ورود به سامانه شناسه پرداخت

اطلاعیه کارآموزی

دانشجویانی که می خواهند درس کارآموزی را با استاد پوستچیان بردارندروز سه شنبه مورخ 94/02/01 ساعت 13:30 در دانشگاه حضور یابند.

راه های ارتباطی

ایمیل:      sanat.havanavardi@gmail.com

تلفن:       36092980-051

فکس:      36092983-051

آدرس:      مشهد- ملک آباد-بین حامد و مرجان