دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

سامانه آموزشی سجاد  سامانه مدیریت آموزشی دانشجویی  تالار های گفتگو  کتابخانه الکترونیکی صنعت هوانوردی

اطلاعیه انجام معاینات پزشکی

دانشجویان ورودی های مهر 93 برای انجام معاینات پزشکی از تاریخ 93/2/1 الی 93/2/8  به آموزش مراجعه نمایند.

در صورت عدم مراجعه عواقب آن برعهده دانشجو خواهد بود.

اطلاعیه تهیه ژتون غذا

به اطلاع دانشجویان می رسانیم برای تهیه ژتون غذا می توانند روز های پنج شنبه به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

اطلاعیه دریافت وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رسانیم برای دریافت وام دانشجویی با دریافت و تکمیل فرم مربوطه تا مورخ 92/11/29 به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

دریافت فرم وام دانشجویی

بخشنامه مهمان و انتقالی برای نیمسال دوم 93-92

به اطلاع دانشجویان محترم می رسانیم

دستورالعمل و برنامه زمان‌بندي ميهماني و انتقالي دانشجويان دانشگاه جامع علمي-كاربردي برای نيم‌سال دوم تحصيلی93-92 از سوی دانشگاه علمی و کاربری اعلام شده و دانشجویان جهت اگاهی از مراحل انتقالی و مهمان می توانند فایل پیوست را دریافت نمایند.

دانشجویان موظف هستند برای دریافت فرم انتقال و یا مهمان به آموزش مراجعه نمایند

 

فرم انتقال و مهمان دانشجویان